Sunday, 04 June 2023 | 03:28 AM

Trending News
24 May 2023,06:24 PM

BangkaNews.id -- BANGKA  Warga Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka antusias pikantuk pelayanan kesehatan gratis lumantar program Mobil Sehat PT Timah Tbk kang digelar ing Gedung Desa Pemali, Selasa (23/5/2023).

Mobil Sehat PT Timah Tbk bali ing mode gerilya nyedhiyakake layanan kesehatan kanggo masyarakat. Lumantar Health Car iki, PT Timah Tbk ngupaya nyedhakake layanan kesehatan marang masyarakat.

Kepala Desa Pemali, Abdul Haziz Hasyim, ngakoni seneng banget yen Mobil Sehat PT Timah Tbk bisa teka ing desane. Alesane, layanan kesehatan iki banget mbiyantu wargane.

“Warga padha semangat banget teka berobat amarga akeh sing teka, wiwit jam sanga wis teka,” ujare.

Dheweke ngarepake Mobil Kesehatan PT Timah Tbk bisa bali menyang desane kanggo menehi layanan kesehatan marang masyarakat.

“Matur nuwun dhumateng PT Timah Tbk ingkang sampun nyuguhaken Mobil Sehat ing Desa kita, mugi-mugi enggal rawuh malih, amargi sakmenika sinergi menika saged terus lan masyarakat saged ngraosaken manfaatipun,” ujare.

Salah sijine warga Pemali sing nampa layanan kesehatan ing Mobil Kesehatan, Ajip Sunanto, mratelakake, program Mobil Kesehatan mbantu masyarakat sing pengin berobat.

“Kegiatan kaya mangkene iki pancen mbiyantu masyarakat Pemali mligine kanggo kasarasan. Dina iki uga akeh sing teka berobat, muga-muga kegiatan kaya mangkene bisa terus diterusake,” ujare.

Semono uga Bujang Salim sing ngaku rumangsa ditulungi dening layanan kesehatan ing Mobil Sehat PT Timah Tbk. Alesane, dheweke luwih cedhak karo perawatan.

“Alhamdulillah bermanfaat banget, muga-muga bisa bali lan terus,” ujare. (***)

Komentar Anda